Skontaktuj się z nami: +48 502-749-813
Wybierz Język/Select Language
Polish Czech English German Slovak Slovenian

Kalafonia Lutwonicza

Kalafonia Lutwonicza
Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Kalafonia aktywna z dodatkiem aktywatorów ułatwiających lutowanie. Produkt posiada aktywność zbliżoną do pasty lutowniczej.

Kalafonia wspomaga proces lutowania, zapobiega utlenianiu się złączy, eliminuje powstawanie zimnych lutów.

Bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo-ołowiowym
Parametry techniczne:

Wygląd: ciało stałe, krystaliczne, żółte do bursztynowego
Zapach: żywiczny, terpentyny
Temperatura topnienia: 60-80 °C
Temperatura zapłonu ok. 180 °C
Gęstość: 1,07 – 1,09 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: trudno rozpuszczalna; rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych